Panel pro protihlukové stěny

Ideální pro zabránění šíření hluku z dálnic a železnic do obytných zón

Protihlukové bariéry byly navrženy tak, aby chránily obyvatele bydlící podél silnic, dálnic a železnic před nežádoucí zátěží hlukem. Hluková bariéra sestává z pryžových desek a prefabrikovaných betonových či ocelových prvků.

K rozhodnutí, jaký produkt je vhodný pro stavbu hlukové bariéry, je nejdříve nutné určit požadovaný koeficient absorpce zvuku, jelikož panely mohou být dodány v různé tloušťce.

Protihlukové bariéry vyrobené z pryžových panelů jsou bezúdržbové, dobře vypadají a mají výraznou schopnost absorpce zvuku, jsou vodopropustné, odolné a schopné vydržet dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky

Standardně vyráběné rozměry:
 

Výrobek

Rozměry
cca. v mm

Panel pro protihlukové stěny

1000x1000x60

protihlukové panely